Območna obrtna zbornica Nova Gorica

Spoznavanje razmer v prostoru širše Goriške na pragu vstopa Slovenije v EU za dijake srednjih