Predstavitev Ateljeja za kamen

Kamen je zaradi svoje obstojnosti vedno prevzemal najtežje naloge. Kot konstrukcijska sestavina je dobil mesto