Ravnanje z odpadki v Sloveniji v pretežni meri še zmeraj poteka po logiki neomejenih naravnih virov

V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na vojašnico “Lanišče” Ministrstvo za obrambo RS daje