1. Ali jekleni strešniki kondenzirajo?

Tako kot vsaka kritina, kondenzirajo tudi jekleni strešniki. Strešniki iz poroznih materialov (kot npr. betonski ali opečni) vlago vpijejo vase, zato se kondenz ne opazi. Jekleni strešniki pa so absolutno neporozni, zato se vlaga nabere na površini. Ravno zaradi kondenza praktično vsi proizvajalci priporočajo izdelavo tako imenovanega zračnega mostu ne glede na kritino, s čimer dosežemo prezračevanje in sušenje strehe, odvod kondenza ter odvod vlage iz izolacije.

2. Ali so potrebni ventilacijski zračniki?

Ne, zaradi posebne izvedbe prezračevalnega slemena, se odzračevanje naredi pod slemenjaki. Se pa zračniki lahko uporabijo in sicer med vsak špirovec po en kos, kar pa izjemno podraži celotno investicijo.

3. Je kapnica s take strehe pitna?

Če ste na takem kraju, da je deževnica neoporečna, bo tudi kapnica uporabna, saj tovrstni strešniki ne vsebujejo nobenih toksičnih topil.

4. Ali strešniki pokajo ob spremembah temperatur?

Ne, ker so dovolj majhnih dimenzij, da je raztezek materiala še zanemarljiv in tako ne prihaja do napetosti v materia.

5. Ali dežne kapljice ropotajo?

Nič bolj kot na kakšni drugi kritini, kajti nanos peščenega posipa ob dotiku razbije dežne kapljice na manjše, katerih se praktično ne sliši. V slučaju bivalnih mansard, dodatno zvočno izolacijo predstavlja še toplotna izolacija.

6. So potrebni snegolovi?

Do 45 stopinj naklona se jih ne potebujeje, ker so strešniki zaradi posipa grobi in le-to preprečuje zdrs snega.

7. Kako se strešniki pritrjujejo?

Strešniki se polagajo na lesene letve z navzkrižnim prepletanjem in se nato pritrdijo z žeblji ali posebnimi vijaki v letve, po 4 do 6 na vsak strešnik.

8. So strešniki primerni za polaganje pri majhnih naklonih?

Vsekakor, saj revolucionarna oblika strešnika, način naleganja na letve in način pritrjevanja omogočajo montažo od 12 pa do 90 stopinj naklona.

9. Kakšna je teža strešnikov in s tem obremenitev na ostrešje in objekt?

Tovrstni strešniki so eni najlažjih nasploh, s težo približno 6,5 kg/m2, kar je 7 krat lažje od klasičnih betonskih ali glinenih strešnikov (pri normalni 200 m2 veliki klasični strehi tako lahko razbremenimo objekt za 7 ton !!).

10. Kako je z odpornostjo proti močnemu vetru?

Zaradi posebnega način pritrjevanja so tovrstni strešniki odporni na vetrove do 300 km/h, tako da so primerni za vse tipe podnebja, tudi za orkansko burjo.

11. Je streha pokrita s takimi strešniki pohodna?

Vsekakor, vendar je potrebno upoštevati navodila proizvajalca o hoji po strešnikih.

12. e potreben strelovod?

Strelovod ni potreben (izjema so industrijski objekti, kjer je strelovod obvezen po zakonu ne glede kritine!), saj streha ni ozemljena in tako ne privlači strele (princip Farradayeve kletke kot pri avtomobilu).

13. Kakšna je velikost strešnikov; so od slemena do kapi?

Strešniki pokrivajo približno 0,5 m2 in pokrivajo po višini približno enako kot klasični strešniki cca. 37 cm, po dolžini pa cca. 1.5 m.

14. Ali je mogoče izdelati komplicirane detajle strehe, kot so frčade, čopi, itd.?

Vsekakor, saj imajo strešniki enake lastnosti kot navadna pločevina in se tako zlahka režejo in oblikujejo po želji.

15. Ali strešniki gorijo?

Ne. Strešniki so negorljivi, zaradi sistema pritrjevanja pa je tudi zelo zmanjšana možnost vdora gorečih ogorkov pod kritino.

16. Kako je z dodatnimi elementi, kot so stranske in čelne obrobe, slemenjaki, zračniki,…

Skupaj s strešniki se dobavi tudi vse originalne dodatne elemente iz enakih materialov in v enaki barvi ter posipu kot strešniki.

17. Kakšen je posip in kako je obstojen?

Peščeni posip je narejen iz kamna 3M tehnologije, posebej pripravljenega za ta namen. Isti pesek uporabljajo vsi svetovni proizvajalci tovrstnih strešnikov, saj njegova sestava zagotavlja tako barvno obstojnost kot tudi zaščito strešnika pred UV žarki.

18. Kako je z življenjsko dobo?

Že sama jeklena baza izdelana iz posebnega Galvalume Alu Zink jekla brez kakršnih koli zaščitnih premazov ima ocenjeno žvljenjsko dobo preko 50 let, dodatna 5 slojna peščena in akrilna zaščita pa zagotavlja skupno življenjsko dobo preko 80 let in več.

19. Kakšna je cena?

Potrebno je razlikovati med ceno strešnika in pa ceno kompletne strehe. Cena za kvadratni meter strešnikov je 13,31EUR (3.189,60 SIT). K tej ceni pa je potrebno prišteti še vrednost dodatnih elementov (npr. čelnih obrob, slemenjakov, odkapnih letev in podobno), kleparskih izdelkov (žlebov, žlot ipd.) in pa strošek montaže ter na koncu še davek.