Uporabljanje domačih strani SZO (WHO)

Ko ste enkrat kontaktirali WHO po Internetu (www.who.ch), se mora hitro prikazati stran z glavnim izborom (menijem). Načrt strani WHO na omrežju bo domač vsakomur, ki je mrežo uporabljal, ker sledi vzorcu, ki ga uporabljajo številni drugi uporabniki in inštitucije. Videli boste logo WHO in sliko WHO HQ (sedež SZO) v Ženevi ter nekaj drugih grafik, ker je mesto označeno tako, da omogoča čim hitrejše nalaganje informacij.*

Glavni izbor je povezan z drugimi stranmi na mestu s ključnimi besedami ali frazami, ki so poudarjene z modro barvo in podčrtane. S pritiskom na miško na poudarjenem predelu prikličete želene strani. Če na primer pritisnete z miško na svetlomodro označen WHO, dosežete stran, ki vam da osnovno informacijo o WHO, seznam naslovov, telefon in številke faksa ter naslov elektronske pošte (e-mail) za WHO HQ in šest Regionalnih uradov. V pomoč vam bo, če si naše mesto v omrežju predstavljate kot knjigo. Stran z glavnim izborom so platnice z navedeno vsebino. Ko z miško pritisnete na določeno temo (snov) na platnicah (je poudarjena in podčrtana v modrem), pridete do poglavja o tej temi. Če potem pritisnete na poudarjen predmet v meniju tega poglavja, boste zagledali posamezne strani informacij itd.

Če torej želite bolj podrobno informacijo glede teme letošnjega Svetovnega dneva zdravja, “pojavljajoče se in nalezljive bolezni” pritisnite z miško na Glavne Programe (Programmes)WHO HQ (podčrtane svetlomodro) v glavnem meniju. To vas bo pripeljalo do drugega menija, ki navaja glavne programe vključno z Oddelkom za nadzor in spremljanje pojavljajočih se in drugih nalezljivih bolezni -EMC – Division of Emerging and other Communicable Diseases Surveillance and Control. S pritiskom na to boste zagledali drugi meni, ki našteva različne vidike dela EMC, kot so Novice o prijavljenih boleznih – News of diseases reported to EMC, Kolera in Epidemična driska – Cholera and Epidemic Dysentery ali Hemoragične mrzlice (vključno z Ebolo, dengo … – Haemorrhagic Fevers (including Ebola, dengue… Če pritisnete na kateregakoli od poudarjenih predelov, boste našli najnovejše informacije s tega področja.

Če ste za temo posebno zainteresirani in veste, da boste stran pogosto obiskali, lahko to posebno stran zaznamujete, da si prihranite čas. Kako boste stran zaznamovali, je odvisno od pregledovalnika, ki ga boste v Internetu uporabljali. Če na primer uporabljate Netscape in hočete zaznamovati stran, preprosto pritisnete (kliknete) na Bookmarks in nato na Add Bookmarks v pravokotniku, ki se pojavi. Stran se bo nato avtomatično priklicala vsakokrat, ko boste stran izbrali na vašem seznamu zaznamkov.

Poleg informacij o programih WHO vam mesto na omrežju nudi tudi pristop do vseh materialov javnega informiranja s strani Organizacije, večinoma v francoščini in angleščini. Ti materiali vključujejo Press Releases and Fact Sheets (Objave za tisk in Dejstva). Da dobite to informacijo, pritisnite z miško na Public-Information-Publique na glavni strani WHO, nato pod Headquarters izberete jezik, v katerem želite videti informacije: bodisi English ali Fran‡ais. Nato izberete Press Releases ali Factsheets ali Backgrounders ali Notes to the Press in tako dalje.

Z glavne strani si lahko ogledate tudi elektronske verzije od 10 WHO Newsletters o temah, ki segajo od varnosti kemikalij in nenalezljivih bolezni do sprememb v zdravstvenem izobraževanju in praksi.

Mesto WHO v omrežju je veliko in se ves čas povečuje, vendar naj vas to ne odvrača! Na vrhu strani glavnega menija in na mnogih notranjih straneh je nameščen iskalni stroj, kot je Public Information (javne informacije), ki vam bo pomagal najti, kar iščete – bodisi s ključno besedo ali s konceptom. To je zlasti koristno na strani WHO Statistical Information System (WHOSIS) (Statistični informacijski sistem SZO), kjer je veliko podatkov in informacij o zdravju in z zdravjem povezanimi dejstvi. WHOSIS in nekateri drugi programi imajo tudi hipertekstne povezave z drugimi viri informacij izven WHO, kot so Centres for Disease Control and Prevention (CDC) (Centri za nadzor in prevencijo bolezni) v Združenih državah in Global Health Network (Svetovno zdravstveno omrežje), ki ima verzije tudi v japonščini , portugalščini in španščini.

Poleg mesta WHO HQ v omrežju so tudi povezave z omrežnimi mesti ali elektronsko pošto v šestih Regionalnih uradih. Ta mesta bodo vsebovala informacije, ki so značilne za to regijo. Lahko se povežete s temi mesti v omrežju ali najdete naslov elektronske pošte, če z miško pritisnete na Regional and other offices (Regionalni in drugi uradi)