Spoznavanje razmer v prostoru širše Goriške na pragu vstopa Slovenije v EU za dijake srednjih šol

podatki o nevladni organizaciji Delavnice so potekale na srednjih šolah.

Na Gimnaziji Nova Gorica je bilo izvedenih več delavnic, za vse razrede četrtega letnika, in sicer:

20.11.2001 od 11.30 ure do 12.15 ure,

21.11.2001 od 09.50 ure do 10.35 ure ter od 12.20 ure do 13.05 ure,

22.11.2001 od 08.40 ure do 09.25 ure ter od 12.20 ure do 13.05 ure.

Na srednji lesarski šoli Nova Gorica je bila dne 23.11.2001 izvedena delavnica, ki je potekala od 08.40 ure do 10.15 ure.

Na Tehničnem šolskem centru Nova Gorica je delavnica potekala 26.11.2001 med 14.00 uro in 15.35 uro.

Na Srednji ekonomski in trgovski šoli Nova Gorica pa so delavnico organizirali 27.11.2001, in sicer od 12.20 do 14.00 ure.

Projekt se je izvedel v obliki delavnic v sodelovanju s srednjimi šolami v Novi Gorici, in sicer: Gimnazija Nova Gorica, Tehnični šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica in Srednja lesarska šola Nova Gorica. Udeležili so se ga vsi zadnji letniki navedenih šol in to posamično po razredih.

Cilji delavnic so bili spodbuditi med mladimi razmišljanja o razmerah, ki bodo nastale v prostoru Goriške, neposredno ob slovensko italijanski meji, po vstopu Slovenije v EU in prikazati mladim širino možnosti novih, inovativnih oblik dela: podjetništvo, e-delo (delo na daljavo in delo na domu). Cilj je tudi poudarjanje posebnosti razmer neposrednega italijanskega sosestva na oblikovanje bodočega, predvsem ekonomskega, pa tudi siceršnjega življenja v slovenskem prostoru ob državni meji.

V sodelovanjiu z vodstvi navedenih srednjih šol je aktivnost projekta bila vključena v programe podjetništva oz v programe razrednih ur za 4. letnike.

Delavnice so bile različno dolge. Vodila jih je moderatorka iz Regijske razvojne agencije, gospa Tanja Golja ob sodelovanju sekretarke OOZ Nova Gorica, gospe Nede Seljak.