Kamen je zaradi svoje obstojnosti vedno prevzemal najtežje naloge. Kot konstrukcijska sestavina je dobil mesto tam, kjer so bile obremenitve najhujše. Njegova obstojnost je bila vzrok, da je bil uporabljen tudi v zelo slabih klimatskih razmerah. Vse to v krajšem obdobju ni bistveno prispevalo k njegovi degradaciji, dolgoročno pa kamniti spomeniki izgubljajo svojo prepoznavnost in nemalokrat sledi temu njihov dokončen propad. Še hujše je, da se pospešuje njihovo propadanje z nestrokovnim poseganjem na spomenikih. Vzrok za to je

v nepoznavanju kamnin, njihovih lastnosti, vzrokov nastanka poškodb in vrst poškodb. Vse to nam kot kiparskemu oddelku za kamnito plastiko nalaga skrb za reševanje dediščine te vrste. Tega ne počnemo samo s fizičnim poseganjem na spomeniku, pač pa tudi z ozaveščanjem in opozarjanjem lastnikov oz. upraviteljev ter uporabnikov spomenikov. Skrbeti moramo torej za razvoj in popularizacijo stroke.

Osnovna dejavnost oddelka je priprava restavratorskih programov in projektov ter izvajanje restavratorskih posegov na kamnitih predmetih kulturne dediščine. Posege izvajamo predvsem na nepremični kulturni dediščini. Gre pretežno za oblo in reliefno kamnito plastiko in arhitekturne kamnite člene. Pri pripravi restavratorskih programov ali projektov s pomočjo naravoslovnega oddelka in zunanjih sodelavcev identificiramo materiale ter ugotavljamo vzroke nastanka in vrste poškodb na spomeniku. Na podlagi tega izdelamo restavratorski program, ki obsega način demontaže in montaže spomenika, metode odstranjevanja drugotnih tvorb na kamniti površini, metode odpravljanja poškodb in končne zaščite spomenika. Na oddelku izvajamo izobraževanje za kamnoseke – restavratorske sodelavce, organiziramo in izvajamo delavnice, organiziramo predstavitve sodobnih materialov in restavratorskih metod, ki se uporabljajo in izvajajo v restavratorstvu. V tekoče delo redno vključujemo študente restavratorstva na Akademiji za likovno umetnost. Zaposleni na oddelku tudi sodelujemo v strokovnih komisijah ter se povezujemo in redno sodelujemo s strokovnjaki iz tujine